Nejlepší péče o vaše oči  #SOMICH
Zákaznická linka: +420 775 556 563

Léčba a transplantace rohovky

V našem očním centru se věnujeme léčbě a transplantaci rohovky i léčbě keratokonu (ztenčování a vyklenování středu rohovky).

Nabízíme tyto služby léčby a transplantace rohovky:

 • Perforující keratoplastika (transplantace rohovky)
 • Lamelární keratoplastika (transplantace rohovky typu DMEK, DSEK, DALK)
 • CXL - rohovkový crosslinking (léčba keratokonu)
 • Implantace MyoRingu (léčba keratokonu) 
 • Implantace Keraringu (léčba keratokonu)

 

Kde operujeme?

Karlovy vary

Oční centrum Karlovy Vary
Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Zák. linka: +420 775 556 563
E-mail: somichrecepce@gmail.com

Léčba keratokonu

Jaké jsou možnosti léčby keratokonu?

V očním centru SOMICH se specializujeme na inovativní metody léčby keratokonu. Keratokonus je poměrně časté onemocnění rohovky, při kterém dochází ke ztenčování a vyklenování rohovky. Vzniká většinou v období dospívání, a pokud se neřeší, může jeho vlivem dojít k úplné ztrátě zraku. Následující metody řeší pokročilý keratokonus bez nutnosti transplantace rohovky. 

Nabízíme tyto metody léčby keratokonu:

 • CXL - rohovkový crosslinking - inovativní léčba keratokonu, při které dochází ke stabilizaci rohovky působením riboflavinu (vitamín B2) a paprsků ultrafialového světla. Pro pacienta je zákrok bezbolestný a nenáročný.
 • Implantace MyoRingu - je efektivní a bezpečná metoda léčby keratokonu. Dochází ke zlepšení zraku implantací speciálních plných rohovkových kroužků MyoRing do očí.
 • Implantace Keraringu - moderní a efektivní metoda léčby keratokonu. Do oka jsou implantovány tzv. intrastromální prstence, tzv. keraringy. Tím dochází ke stabilizaci a zploštění rohovky.

Základním předpokladem pro úspěšnou léčbu keratokonu je včasná diagnostika této oční vady. Zpočátku je totiž prakticky nepozorovatelná. Včasná léčba také umožňuje použít pro řešení keratokonu inovativní metody léčby, a předejít tak transplantaci rohovky. V minulosti bylo jediným možným řešením keratokonu nošení speciálních kontaktních čoček, které rohovku adaptovaly, v současnosti se v našem očním centru zaměřujeme na inovativní metody léčby. Každému pacientovi doporučíme takovou léčbu, která je pro něj nejvhodnější.

 

Transplantace rohovky při keratokonu

Jaké jsou možnosti transplantace rohovky při keratokonu?

Keratoplastika je transplantace rohovky při jejím poškození či deformaci například keratokonem. Transplantaci rohovky provádíme, pokud je jiná léčba již neúčinná - pokud keratokonus postoupil do III. či IV. stadia.
V očním centru SOMICH provádíme transplantaci rohovky při keratokonu metodami perforující keratoplastiky (náhrada rohovky v celé její tloušťce) a lamerální keratoplastiky (transplantace nekompletní rohovky).

Příznaky keratokonu

Jaké jsou projevy keratokonu?

U keratokonu dochází k progresi onemocnění zpravidla pomalu a v počátečních fázích je obtížné jej pozorovat. K příznakům keratokonu patří:

 • Zhoršené vidění na dálku
 • Zdvojené vidění
 • Nepravidelný astigmatismus
 • Dezorientace

Kolik mě bude léčba rohovky stát?

Cena operace keratokonu, keratoplastika (transplantace rohovky)

Operace rohovky - cena za operaci 1 oka pro nepojištěné pacienty

 • Perforující keratoplastika (transplantace rohovky) - 44 000 Kč
 • Lamelární keratoplastika (transplantace rohovky typu DMEK, DSEK, DALK) - 55 000 Kč
 • CXL - rohovkový crosslinking (léčba keratokonu) - 11 000 Kč
 • Implantace MyoRingu (léčba keratokonu) - 27 500 Kč
 • Implantace Keraringu (léčba keratokonu) - 38 500 Kč

Příčiny vzniku keratokonu

Jaké jsou příčiny vzniku keratokonu?

Mezi důvody vzniku keratokonu patří genetické předpoklady. K jeho rozvoji může přispívat silné a neopatrné mnutí oka, některá jiná onemocnění (Downův syndrom nebo retinopatie) a dlouhodobé nošení kontaktních čoček. 

Tým SOMICH

Doc. MUDr. Studený Pavel, Ph.D., MHA

Karlovy Vary

MUDr. Gajarová Naďa

Karlovy Vary, KKN, Sokolov

Často kladené OTÁZKY

 • Je operace bolestivá?

  Transplantace rohovek provádíme v topické anestezii (nakapání znecitlivujících kapek), u těžkých a dlouhotrvajících operací můžeme případně zvolit retrobulbární anestezii (injekce anestetika v okolí oka). Operace je tak pro pacienta nebolestivá, maximálně může vnímat mírný tlak.

 • Jak dlouho operace trvá?

  Záleží především na typu plánované transplantace. Transplantace zadní vrstvy rohovky (zadní lamelární keratoplastika, tzv. DMEK) zpravidla trvá 10-15 minut, poté ale pacient zůstává ještě cca hodinu na operačním sále a polohuje (leží na zádech, dívá se do stropu) tak, aby došlo k přilnutí transplantované vrstvy k vlastní pacientově rohovce. U transplantace přední vrstvy rohovky (přední lamelární keratoplastika, tzv. DALK), případně transplantace v celé tloušťce (perforující keratoplastika, tzv. PKP) trvá operace 1-1,5 hodiny.

 • Musím si na operaci něco doplatit? Kolik operace stojí?

  Celá operace je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění (pacient tedy nemusí nic platit). Maximálně je možné připlatit si na některé nadstandardní postupy, jako je například provedení operace pomocí femtosekundového laseru (cca 10 000 Kč) nebo příplatek za lepší materiál čočky, pokud je plánována kombinovaná operace rohovky a šedého zákalu (cca 4000 Kč). Jenom pro představu, jedná se o operaci relativně drahou, cena celého zákroku, včetně rohovky, se pohybuje kolem 50 000 Kč.

 • Jak dlouho trvá hojení, budu muset po operaci něco kapat, případně brát léky?

  Hojení trvá několik měsíců. U zadní lamelární keratoplastiky pacient již cca po měsíci relativně dobře vidí (v případě dobrého průběhu), u ostatních typů je v oku nutné ponechat asi 12 měsíců stehy, teprve po jejich odstranění je výsledek definitivní. Po dobu hojení, minimálně však 6 měsíců, pacienti kapou steroidy, které napomáhají hojení a zabraňují rejekční reakci (odmítnutí dárcovské tkáně). V prvních týdnech po operaci pacienti kapou také antibiotika jako prevenci infekce.

 • Co smím a nesmím po operaci?

  Po operaci asi 2-3 dny přetrvává v oku bublina vzduchu, proto je nutné polohovat, vše bude pacientovi vysvětleno. Bezprostředně po operaci je nutné dbát na to, aby se do oka nedostala infekce, tzn. do oka nesahat, netlačit na něj, nekoupat se v bazénech apod. Je nutno kapat pooperační kapky, a to až ½ roku po operaci a chodit na pravidelné kontroly dle pokynů lékaře. Naopak je možné provádět běžnou činnost, koukat na TV, do počítače, číst, chodit ven, …

 • O jaký se jedná materiál, jak jsou získávány rohovky?

  Jedná se o rohovky zemřelých pacientů. Velmi často se jedná o multiorgánové dárce (orgány jsou využity např. pro transplantace srdce, ledvin, jater, plic ad.). Dárce i jeho rohovky jsou pečlivě vyšetřeny, rohovky po odběru jsou dále ošetřeny a zpracovány v oční tkáňové bance (Oční tkáňová banka při Oční klinice FNKV a 3. LF UK) a odtud distribuovány k transplantaci na jednotlivá pracoviště.

 • Co se stane, pokud moje tělo transplantát nepřijme?

  Tato komplikace nastává naštěstí u rohovek relativně málo často (mezi 5 % u lamelárních a 20 % u perforujících keratoplastik). Nicméně v některých specifických případech (opakované transplantace, stavy po poleptání oka), může být úspěšnost nižší. V případě, že dojde k rejekční reakci (odmítnutí tkáně), projeví se to zánětem oka a následným zakalením rohovky. To vede k opětovnému zhoršení zraku. Pokud je tato reakce odhalena včas, je často možné tuto reakci zvrátit posílením léčby (kapky, případně i celkové podání steroidů).

 • Je možné v případě neúspěchu nebo komplikací operaci opakovat?

  Zpravidla ano, ačkoliv opakované transplantace (především v plné tloušťce) mají o něco vyšší riziko odmítnutí tkáně.

 • Kdy po operaci uvidím?

  U většiny pacientů se vidění začíná projasňovat pár dnů po operaci. Někdy ale dochází k tomu, že lamela rohovky, která se do oka implantuje, neleží na svém místě a je třeba doplnit bublinu vzduchu do oka. Ve výjiměčných případech, pokud nová lamela nefunguje, je třeba provést reoperaci a lamelu vyměnit.

 • Budu za tuto operaci něco platit?

  Ne, tyto operace jsou plně hrazeny pojišťovnou.


 • Jak operace probíhá?

  Pokud je pacient indikován k operaci rohovky, jedná se na našem pracovišti nejčastěji o zadní lamelární keratoplastiku při postižení endotelu rohovky. Zákrok provádíme ambulantně, v lokálním znecitlivění. Trvá asi 20-30 minut a je naprosto nebolestivý. Bezprostředně po operaci pacient zůstává ležet na sále na lůžku (cca 1 hodinu), pak se oko zkontroluje a pacient odchází domů.

Máte více otázek? Napište nám

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?